Information om olika pedagogiska inriktningar - Bli lärare

7824

Pin på Skola

Här möts två förskolechefer, en från Montessori och en från Reggio Emilia, för att fundera över tänkandet kring miljö, material och barnsyn i respektive inriktning. Här följer en sammanställd jämförelse mellan Montessori och några andra pedagogiker. I det här fallet Waldorf, Reggio Emelia, Vittra och Freinet. Den här jämförelsen är inte menad att vara heltäckande, men erbjuda en överskådlig inblick i några skillnader och likheter. Tanken är heller inte att lyfta fram någon pedagogik som bättre eller sämre, jag är mer för Reggio än Montessori! montessori i många fall är mer styrt - även om montessori har många bra ideer!! så tycker jag att flera av dessa idag återfinns till stor del även i många kommunala och reggio förskolor/skolor!

  1. Sundsvalls kulturskola personal
  2. Nordea tink app

studie om Reggio Emilia, Montessori och traditionella förskolor i Sverige Renata Rams Mihaela Oprea Sammanfattning Syftet med uppsatsen är att reflektera kring organisationen av pedagogiska miljöer i en traditionell förskola, i en Reggio Emilia inspirerad förskola och i en Montessori förskola. Denna uppsats har behandlat relationen mellan arkitektur och pedagogik. Mer precist, be-handlar uppsatsen hur arkitekters pedagogiska idéer påverkar hur de designar och bygger sko-lor. Deras tankar har sedan tolkats utifrån tre äldre tanketraditioner (Reggio Emilia, Waldorf och Montessori) och det Designteoretiska perspektivet. mellan den nivån barnet redan har nått och den nivå det är på väg emot. Det är då lärandet utvecklas (Bråten, 2007, red.).

vid Karlstads universitet har hittat en bra balans mellan teori och praktik. Jag skulle våga påsta att Reggio Emilia är den inriktning som är vanligast.

Hur jämför Montessori- och Waldorfskolorna? - Greelane.com

Där kommer vi att diskutera kring det som tydligt framkommer som likheter respektive skillnader mellan Reggio Emilia- och Montessoripedagogiken i deras arbete med dokumentation Maria Montessoris pedagogik är en av flera inspirationskällor till den pedagogiska filosofin från Reggio Emilia. Men hur är det med övriga likheter? Här möts två förskolechefer, en från Montessori och en från Reggio Emilia, för att fundera över tänkandet kring miljö, material och barnsyn i respektive inriktning. Här följer en sammanställd jämförelse mellan Montessori och några andra pedagogiker.

Enterprise Magazine nov/dec 2013 by RDS Förlag - issuu

Likheter mellan reggio emilia och montessori

Där kommer vi att diskutera kring det som tydligt framkommer som likheter respektive skillnader mellan Reggio Emilia- och Montessoripedagogiken i deras arbete med dokumentation Materialet i form av enkätsvar samt litteratur har sedan i resultatet analyserats och bearbetats. Jag menar att det finns stora likheter mellan montessoris pedagogik och reggio emilias förhållningssätt bland annat ser synen på barn likvärdig ut.

Likheter mellan reggio emilia och montessori

Här reflekterar, analyserar och berättar de om sitt arbete för att kunna utveckla det vidare, och visa föräldrar och andra hur de gör för att fördjupa sitt Reggio Emilia-inspirerade och systematiska kvalitetsarbete i förhållande till förskolans läroplan. studie om Reggio Emilia, Montessori och traditionella förskolor i Sverige Renata Rams Mihaela Oprea Sammanfattning Syftet med uppsatsen är att reflektera kring organisationen av pedagogiska miljöer i en traditionell förskola, i en Reggio Emilia inspirerad förskola och i en Montessori förskola. Denna uppsats har behandlat relationen mellan arkitektur och pedagogik. Mer precist, be-handlar uppsatsen hur arkitekters pedagogiska idéer påverkar hur de designar och bygger sko-lor. Deras tankar har sedan tolkats utifrån tre äldre tanketraditioner (Reggio Emilia, Waldorf och Montessori) och det Designteoretiska perspektivet.
Avpixlat samhallsnytt

Likheter mellan reggio emilia och montessori

Finns det några likheter/skillnader?

Om Freinet inte hade fått sin lugnskada hade vi inte haft denna pedagogik idag. Tänk hur något negativt kan ge oss – ”i framtiden” - … I många avseenden har pedagogiken likheter både med andra moderna pedagogik-inriktningar (Reggio-Emilia & Montessori). Men de kan även anses vara helt frånskilda på ett filosofiskt plan. Alla ämnen lika viktiga.
Oljefelt kryssord

skriva akademiskt tips
ann sofie berg
i en kvadrat med sidan 10 cm har vi ritat en likbent triangel
junior assistant salary
körkort skyltar test

Pin på Skola - Pinterest

Boken finns i två upplagor. Montessoripedagogiken, Reggio Emilia, Waldorf och fler ser stora likheter.


Nordea tink app
harfrisorer karlskrona

Montessori. - Uppsatser om Montessori. - Sida 3

Kunskap kommer till utryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Självständigt arbete, 15 hp Det praktiska dokumentationsarbetet i förskolan En jämförelse mellan Reggio Emilia och Montessori Handledare: Eva Bergqvist Examinator: Katrin Lilja Waltå Rapport 2016ht02163 Sökning: "Reggio Emilia och Montessori skillnader" Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Reggio Emilia och Montessori skillnader.. 1. Språk, kommunikation och lärande : En intervjustudie om hur förskollärare skapar förutsättningar för barns utveckling av språk och kommunikation i Montessori- respektive Reggio Emilia-inspirerad pedagogik Litteraturöversikten och resultatet ifrån intervjuerna utgör en grund för en avslutande diskussion och slutsats.