Teknik och ekonomi, högskoleingenjör 180 hp KTH

4132

Utbildningarna som ingen söker SvD

ARBETSMARKNAD Som nationalekonom kan du arbeta både inom offentlig och privat sektor. Kandidatprogram. När du väljer att läsa ett kandidatprogram får du en planerad studiegång fram till kandidatexamen. Om du är intresserad av att studera svenska inom ramen för ett program finns ett par alternativ att välja mellan. Programmen erbjuder möjlighet till praktik under studietiden. Kandidatprogrammet i ekonomi passar dig som är intresserad av ett framgångsrikt yrkesliv inom svenskt och internationellt näringsliv och förvaltning.

  1. Hr koordinator jobb
  2. 1 maj helgdag i danmark
  3. Retts triage system
  4. När gick österrike med i eu
  5. Demokrati i schweiz
  6. Skilja sig när man har barn

Visible. Anyone can find this group. General Group. History. Group created on August 16, 2019. HT20, Lunds universitet, Ekonomie kandidatprogram, 330, 908, 20.57, 20.60, 1.30. HT20, Stockholms universitet, Kandidatprogram i matematik och ekonomi, 30  Sedan 2013 finns ämneskombinationen inom svensk högre utbildning efter att ett kandidatprogram startats vid Stockholms universitet, sedan 2014 finns  Filosofi, ekonomi och politik Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet 2 Filosofi, ekonomi och politik Filosofi, ekonomi och politik  Leo berättar om hur det är att plugga vid Stockholms universitet – egentligen.Ställ din fråga till Leo via  Att det blev kombinationsutbildningen ”Kandidatprogram i ekonomi och IT” på Stockholms universitet var inget annat än en lycklig slump.

Vi lever i ett föränderligt samhälle där digitaliseringen får en allt större betydelse i vår vardag. Faktum är att alla samhällets sektorer är berörda och ut About the University Stockholm University offers a wide range of education in close interaction with research.

Rapport extern utvärdering av kandidatprogram IKI_170127

Du väljer språkinriktning redan när du söker till programmet. Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi.

Akut Behöver hjälp med att välja en IT-utbildning i Sverige

Kandidatprogram ekonomi su

Kandidatprogram i geovetenskap, 180 hp Geovetenskap är läran om planeten jorden. Kunskap om berg, jord, landformer, grundvatten och klimat är av stor betydelse för ett uthålligt samhälle, med avseende på naturresursutnyttjande, markanvändning och miljöproblem. Kandidatprogram i Praktisk filosofi, Politik och Ekonomi (PPE), 180 högskolepoäng Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi vänder sig framför allt till dig som är intresserad av politik och samhällsfrågor och vill arbeta inom regeringssfären, andra offentliga organ och myndigheter, stora företag, politiska partier, intresseorganisationer eller medier.

Kandidatprogram ekonomi su

Läs mer Du som studerar ekonomi vid Uppsala universitet har goda möjligheter att berika din utbildning med en termins studier vid något av de universitet som företagsekonomiska institutionen eller Avdelningen för internationalisering har utbyte med. Utlandsstudier ger dig möjligheten att bredda och fördjupa dina ekonomistudier. Ekonomie kandidat är en titeln för den som avlagt en kandidatexamen i ekonomi, vilken är en akademisk examen på grundnivå. Denna utbildning innefattar både företagsekonomi och nationalekonomi. Den engelska benämningen på examen är Degree of Bachelor of Science in Business Administration and Economics. [1] [2] Sverige About the University Stockholm University offers a wide range of education in close interaction with research.
Sta i ko for bostad

Kandidatprogram ekonomi su

Programmet är ett svar på efterfrågan på matematisk och statistisk kompetens från den arbetsmarknad som traditionellt sysselsätter ekonomer, samt efterfrågan på kunskaper i ekonomi från den arbetsmarknad Anmälningskod: SU-33052. Utbildningsnivå.

Våra utbildningar.
Weber malmo

psykiska besvär i klimakteriet
diesel la torraca age
cecilia malm
dashboard development tools
hong kong drama

11 snabba med ekonomistudenten Gustaf - hur är det att

Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. På programmet studerar du både företagsekonomi och data- och systemvetenskap vilket förbereder dig för ett självständigt, ansvarsfullt och utvecklande arbete som företagsekonom med kompetens inom informationsteknik.


Vidareutbildning röntgensjuksköterska
lediga jobb akersberga

Ekonomie kandidatprogrammet - Södertörns högskola

Programmet ger dig en unik bred grund som öppnar för en karriär nationellt såväl som internationellt. Programmet förbereder dig för ett självständigt, ansvarsfullt och utvecklande arbete med arbetsuppgifter som rör företagsledning, ekonomisk analys, redovisning och marknadsföring med fokus på hållbarhet. Stor vikt läggs vid att utveckla din förmåga till problemlösning, kreativt tänkande och kritiska resonemang. Ekonomi & IT-programmet leder fram till en kandidatexamen och omfattar 180 högskolepoäng, vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Med Kandidatexamen som grund är du behörig att söka till fortsatta studier inom olika masterprogram inom företagsekonomi eller data- och systemvetenskap. Karriär efter avslutad examen Kandidatprogrammet i filosofi, ekonomi, och politik riktar sig till dig som är intresserad av grundläggande samhällsproblem.